15
  25 /Keri Smith
  1 /Kim Seller
  4 /Steve Jobs
  7
  93
  22-
  44.
  49
  0.
  11
  493
  24.
  2 .
  56
  298
  694. .
  13
  68
  7262
  8
  467
  17
.

!
Keri Smith.


! Wreck this journal. .

    ?
25.09.2015
!!!

 
 
/
 
: (/), (/)
2 000.
 
  (    )
477.
 
   .       ,
560.
 
 .
2 098.
 
   .
1 200.
 
 .
988.
988.
-
   -
877.
2 099.
988.
497.
 
 .
: (/), (/)